MÁNG ĐÈN - CHAO ĐÈN

 

FSL cung cấp máng đèn, chao đèn sử dụng để lắp đặt đèn tuýp LED và bóng đèn tròn chiếu sáng hiệu quả hơn các không gian lớn hoặc điều kiện môi trường phù hợp, ngoài ra còn có tác dụng để bảo vệ cho các sản phẩm tránh sự va chạm bên ngoài. 

Chóa đèn cho bóng đèn LED FSL 60W BPS-A160-60W
Giao sản phẩm toàn quốc XEM NGAY
Chóa đèn cho bóng đèn LED FSL 40W BPS-A120-40W
Giao sản phẩm toàn quốc XEM NGAY
Chóa đèn cho bóng đèn LED FSL 30W BPS-A100-30W
Giao sản phẩm toàn quốc XEM NGAY
Máng đèn tuýp T8 có chụp 1 bóng 0,6m T8B153 1x06
Giao sản phẩm toàn quốc XEM NGAY
Máng đèn tuýp T8 có chụp 1 bóng 1,2m T8B153 1x12
Giao sản phẩm toàn quốc XEM NGAY
Máng đèn tuýp T8 có chụp 2 bóng 0,6m T8B153 2x06
Giao sản phẩm toàn quốc XEM NGAY
Máng đèn tuýp T8 có chụp 2 bóng 1,2m T8B153 2x12
Giao sản phẩm toàn quốc XEM NGAY
Máng đèn tuýp chống thấm IP65 2 bóng 0,6m T8B155 2x06
Giao sản phẩm toàn quốc XEM NGAY
Máng đèn tuýp chống thấm IP65 1 bóng 0,6m T8B155 1x06
Giao sản phẩm toàn quốc XEM NGAY